Επικοινωνία

Νέα Νικομήδεια 

 59033, Βέροια

2331090377

seaagapi.sea@gmail.com

Facebook: ΣΕΑ ΑΓΑΠΗ