Ποιοι είμαστε

Το 1980 μια ομάδα από ευαισθητοποιημένα άτομα, δημιουργούν τον αιμοδοτικό σύλλογο ¨Η ΑΓΑΠΗ¨. Ο σύλλογος ιδρύεται επίσημα με καταστατικό το 1998 με 70 ιδρυτικά μέλη-αιμοδότες. Σε ένα χωριό περίπου 1000 κατοίκων η παρακαταθήκη σε αίμα έφτανε τις 100 φιάλες ετησίως. Έτος 2008 και οι αιμοδότες φτάνουν τους 200. Έτος 2016 οι αιμοδότες φτάνουν τους 300. Από το 2005 ο σύλλογος ανήκει στην Π.Ο.Σ.Ε.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών).